به گزارش پارس نیوز، 

رمضان ماه برکت است و  شب‌های این ماه عظیم می‌تواند فرصت مناسبی  باشد تا در کنار مجالس وعظ و نیایش افراد وقتی را به مطالعه امور دینی و اعتقادی خود اختصاص دهند و با شب زنده داری از فضیلت‌های این ماه نیز بهره‌مند شوند.

یکی از کتاب‌های مفید و قابل استفاده در این ماه مبارک، کتاب «آداب روزه داری، احوال روزه‌داران» است. کتاب گزیده ای از مجموعه‌ی توصیه‌ها، نصایح، تحلیل‌ها و مواعظی است که رهبر معظم انقلاب، در ماه رمضان‌های ۲۳ سال گذشته بیان کرده‌اند.

انتشارات موسسه انقلاب اسلامی با مرور بیانات رهبر معظّم انقلاب در ماههای رمضان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰، این بیانات را بر اساس سیر تاریخی گردآوری کرده است. که گردآورنده این کتاب در مقدمه کتاب یکی از وجوه چشمگیر بیانات رهبر معظّم انقلاب را در پیوستگی و انسجام مطالب در موضوعات مختلف می‌داند. با این ویژگی که حتی اگر موضوعی واحد چند بار، آن هم در طول سال‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته، هر بار یا از زاویه‌ای جدید به موضوع نگریسته شده یا نکته‌ای جدید به ابعاد موضوع یا تحلیل آن افزوده شده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های بیانات رهبر معظّم انقلاب در باره ماه رمضان و آداب روزه‌داری، عدم غفلت از جنبه‌های اجتماعی توصیه‌های دینی است. در این مجموعه بیانات به معروف‌هایی همچون اطلاع از وضع محرومان، رسیدگی به مستضعفان، محبت به ایتام، دستگیری از ضعفا امر می‌شود و منکراتی چون اسراف، تبذیر، و تفرقه و امثال آن مورد نهی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب توصیه به کسب فضایل و پرهیز از رذائل اخلاقی از محدوده شخصی و فردی خارج شده و به مشخصه ای برای جامعه مطلوب اسلامی تبدیل می‌شود.

توجه به سرنوشت مسلمانان سراسر جهان و ملت‌های تحت ستم و خصوصا ملت مظلوم فلسطین یکی دیگر از نکات اصلی و ثابت در بیانات رمضانی رهبر معظّم انقلاب است. روز قدس که به ابتکار حضرت امام خمینی (ره) – رهبر کبیر انقلاب اسلامی – در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان صورت می گیرد، دایره نصایح و مواعظ مربوط به آداب ماه مبارک رمضان را با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان از محدوده جامعه و کشور هم فراتر می‌برد و در سطح جهان اسلام گسترش می‌دهد.

نتشارات موسسه انقلاب اسلامی با مرور بیانات رهبر معظّم انقلاب در ماههای رمضان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰، این بیانات را بر اساس سیر تاریخی گردآوری کرده است. که گردآورنده این کتاب در مقدمه کتاب یکی از وجوه چشمگیر بیانات رهبر معظّم انقلاب را در پیوستگی و انسجام مطالب در موضوعات مختلف می‌داند

با توجه به روزهای باقیمانده ماه مبارک رمضان و مناسبت شب های قدر و همچنین روز قدس فراز هایی از کتاب «آداب روزه داری، احوال روزه داران» را در ادامه می‌خوانیم. :« شهر اسلام، ‌ یعنی شهر «اسلام الوجه لدی الله»؛ ‌ «در مقابل خدا تسلیم بودن.» خوب؛ ‌ انسانی جوان است و وقتی روزه می گیرد، ‌ گرسنه است، تشنه است و تمام غرایز، ‌ او را به سمت هوس و اشتهایی می خواند. ولی او، ‌ در مقابل همه ی این غرایز می‌ایستد. برای چه!؟ برای اجرای امر پروردگار. و این تسلیم در مقابل پروردگار است. در هیچ روزی از روزهای سال، ‌ یک مسلمان، به طور عادی، ‌ این همه در مقابل خدا تسلیم نیست که در روزهای ماه رمضان به طور عادی تسلیم است. پس، ‌ «شهر اسلام» شهر تسلیم است.»

بی شک توصیه‌های معنوی رهبر انقلاب درحالی کمتر به آن توجه شده است که اگر افراد به این موارد توجه کنند، نه تنها تبعات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی آن را در کشور کمتر مشاهده می‌کردیم بلکه با توسل جستن به این توصیه‌ها می‌توان به جایگاهی رسید که بتوان به سادگی از مشکلات عبور کرد و به سرمنزل مقصود رسید