سازمان ملل بحران آورگان سوری را بزرگ ترین فاجعه انسانی قرن نامیده تا به این ترتیب، به ابعاد وحشتناک آن اشاره ای داشته باشد.

طبق آمارهای منتشر شده، شمار آوارگان سوری در خارج از این کشور از دو میلیون نفر فراتر رفته و گفته می شود نزدیک به پنج میلیون نفر هم در داخل سوریه از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

 

مستند «قربانیان خاموش جنگ سوریه» به گوشه ای از ابعاد جنگ در سوریه که مربوط به فجایع انسانی است می پردازد.

نبردهای داخلی سوریه به پیروان همه ادیان و مذاهب آسیب رسانده و مسلمان و مسیحی نمی شناسد، بلکه همه سوری ها بر اثر جنگ داخلی و فعالیت گروه های تکفیری در معرض آسیب قرار گرفته اند.

این فیلم را می توانید دوشنبه ۳ آبان ماه ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۹:۰۰ از شبکه افق ببینید.