به گزارش پارس، برنامه امشب پایش به تحلیل تحولات اقتصادی هفته گذشته و پیش بینی روند تحولات بازارها در هفته آینده اختصاص دارد. هشدار نسبت به تکرار اشتباهات واردات چشم و گوش بسته فناوری و یادآوری بی انصافی های غرب در فرایند انتقال فناوری به ایران و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان کشور از مسئولان اقتصادی در بخش پایش کسب وکار از دیگر مباحث امشب برنامه پایش خواهد بود که با حضور کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ابراهیم سوزنچی استاد دانشگاه صنعتی شریف، شهرام فرمانی، مهدی بیات منش و ابوذرگوهری مقدم از کارشناسان اقتصادی، مهمانان این برنامه هستند.

همچنین بمنظور نشان دادن راه موفق شدن در تولید، تجربیات موفقیت آمیز حسن فاطمی مقدم، از کارآفرینان نمونه کشور، بازخوانی می شود. در این برنامه قرار است مرتضی حیدری که مدت ها اجرای پایش را بر عهده داشت با حضور در برنامه، ضمن باز تعریف تجربیاتش از اجرای این برنامه، از بینندگان شبکه یک خداحافظی کند.

در سوال نظر سنجی برنامه امشب از مردم پرسیده شده است: به نظرشما وام ٢٥ میلیون تومانی پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، برای کدام کار بهتر است پرداخت شود؟                1- ازدواج جوانان                    2- خرید خودرو

که بینندگان می توانند برای شرکت در این نظرسنجی عدد گزینه مورد نظر را به پیامک 30000111  ارسال کنید.

برنامه پایش به تهیه کنندگی توحید آتشبار، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که یکشنبه ها بعد از سریال شبانگاهی با اجرای کیاداوود اسفندیاری از این شبکه پخش می شود.