به گزارش پارس نیوز، 

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای پنجم شهر تهران در طول یک سال و نیم گذشته به خاطر استفاده از نیروهای مسن برای شهرداری تهران، محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی مرتکب فرصت‌سوزی شده است. 

وی افزود: امروز هم در بین گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران نام عباس آخوندی را می‌بینیم که باز نشان دهنده اصرار و تأکید شورای شهر تهران در استفاده از گزینه‌های مسن است. 

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: استفاده شورای شهر تهران از افراد مسن برای شهرداری تهران یک فرصت‌سوزی و مایه آبروریزی است.

ابوترابی همچنین خاطرنشان کرد: من در مصاحبه‌های قبلی هم گفته‌ام که استفاده از گزینه‌های مسن برای شهرداری تهران توسط شورای شهر به پایتخت همچون عباس آخوندی مایه آبروریزی است، نه اینکه شخص وی مایه آبروریزی باشد، بلکه استفاده از افراد مسن برای این کار را درست ندانسته و  نمی‌دانم.