به گزارش پارس، امیر حسین عساری در این باره گفت: با توجه به بافت فرسوده بخشی از حصار ناصری و طهران قدیم که در محدوده این منطقه قرار دارند ؛ زیبا سازی بناهای ارزشمند تاریخی با هدف جذب گردشگر ،حفظ و معرفی هویت و تاریخ پایتخت ایران به زودی آغاز خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر استفاده از تکنیک های مورد تأیید میراث فرهنگی و سازمان زیبا سازی شهر تهران گفت: در این اقدام پاک سازی ، شست و شو ، ترمیم جداره های قدیمی و تاریخی و نماهای آجری انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، عساری تاکید کرد: نورپردازی ساختمان های ارزشمند با هدف زیبایی منظر شبانه شهری از جمله اداره پست واقع در چهارراه لشکر، خانه های انیس الدوله، خانه مینایی و دیگر اماکن تاریخی در حال برنامه ریزی، طراحی و اجرا هستند.