به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل انفجار بیروت را بشدت محکوم کردند.

به گزارش سی ان ان، ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در بیان های انفجارهای نزدیک سفارت ایران در بیروت را بشدت محکوم کرده و از همه لبنانی نیز درخواست کرد تا در بحرانی مانند سوریه وارد نشوند.