به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مذاکرات ایران و ۱+۵ روز چهارشنبه با ناهار کاری اشتون و ظریف آغاز و پس از آن نشست ایران و ۱+۵ در سطح معاونان وزیران خارجه و با حضور نمایندگان هیات های مذاکره کننده دنبال می شود.

نشست معاونان ساعت ۱۴ و سی دقیقه به وقت محلی در مقر سازمان ملل برگزار می شود.

شایان ذکر است اکثر هیات های ۱+۵ نیز روز چهارشنبه وارد ژنو می شوند.

هیات ۱+۵ صبح روز چهارشنبه پیش از آغاز مذاکرات گفت وگوی داخلی دارند.