به گزارش پارس به نقل از فارس، عزت الله یوسفیات ملا، با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: جلسه امروز برگزار شد و آقای سیف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه و به هر نماینده این گزارش به صورت مکتوب ارائه شد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه از برنامه های این بانک برای تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این جلسه به اتمام نرسید و قرار شد هفته آینده رئیس کل بانک مرکزی باز در کمیسیون حاضر شود.

همچنین محمد قسیم عثمانی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی کلی از وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرد و مقرر شد اعضای کمیسیون از محتوای این گزارشی نکاتی را مطرح نکرده و مطلبی راجع به آن منتشر نشود.