به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مجید تخت روانچی گفت: طرف مقابل نباید در جریان مذاکرات زیاده خواهی کند.

معاون وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد: جمهوری اسلامی زیاده خواهی های طرف غربی را قبول ندارد و به هیچ وجه به این زیاده خواهی ها تن نخواهد داد.

دور سوم مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ در ژنو در حالی قرار است از فردا از سرگرفته شود که در مذاکرات قبلی طرف های غربی به ویژه فرانسه در لحظات آخر مخالف دستیابی به توافق شدند.