به گزارش پارس ، ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: درآستانه دور بعدی مذاکرات بین قدرت های جهان وایران درژنو با هدف دستیابی به یک توافق موقت برای تقویت دیپلماسی در پایان دادن به این رویارویی هسته ای، اوباما با اعضای سرشناس کمیته های کلیدی سنا ملاقات خواهد کرد.

این مذاکرات درحالی صورت خواهد گرفت که تندروهای هردو حزب امریکا در کنگره اعمال تحریم های مضاعف علیه ایران را به این دلیل که مجازات های اقتصادی دردناک باعث کشاندن تهران پای میز مذاکره شده وتحریم های مضاعف ممکن است موجب تسلیم شدن آن شود، مورد بررسی قرار داده اند.

ولی کاخ سفید ازآن بیم دارد که تحریم های بیشتر گروه مذاکره کننده تهران در ژنو را تضعیف کرده و درعوض موضع تندروهایی را درداخل جمهوری اسلامی که معتقدند واشنگتن دراعطای امتیازات به ایران برای متوقف ساختن برنامه هسته ایش جدی نیست، تقویت کند.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت: دیدگاه رئیس جمهور این است که اقدام درست کنگره درحال حاضر به تعویق انداختن تحریم هاست تا ما بتوانیم جدی بودن یا نبودن ایران را برای حل دیپلماتیک مسئله محک بزنیم. ˈ

به گفته کارنی، اوباما با رئیس دمکرات واعضای ارشد جمهوریخواه کمیته های بانکداری، روابط خارجه وخدمات مسلح واطلاعات سنا ملاقات خواهد کرد.

این ملاقات یک روز پیش ازآن صورت خواهد گرفت که ایران وگروه پنج به اضافه یک قراراست دور تازه مذاکرات خود را درژنو پس ازناکامی دور قبلی مذاکرات نفس گیر سطح بالای اوایل ماه جاری میلادی درحصول یک توافق، برگزار کنند.