به گزارش پارس ، به نقل ازکیهان، بر اساس این گزارش، ۱۸۳ دولت، کنوانسیون تسلیحات شیمیایی که تولید و استفاده از این تسلیحات را منع می کند، امضا و تصویب کردند و تنها اسرائیل و میانمار هستند که با وجود امضای این کنوانسیون تاکنون آن را تصویب نکرده اند.
کانال ۱۰ اسرائیل افزود: اسرائیل با این استدلال که « با وجود همسایه ای مانند سوریه که تسلیحات شیمیایی گسترده ای در اختیار دارد، اهمیتی ندارد که بخشی از چنین عهدنامه ای باشد» ، تصویب نکردن این کنوانسیون را توجیه می کند.
این شبکه تلویزیونی خاطرنشان کرد: اسرائیل از این نگران است که اکنون که آمریکا و روسیه در رابطه با انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه توافق کردند، اسرائیل را نیز به دادن مجوز بازدید به بازرسان بین المللی به تاسیسات حساسی مانند راکتور « دیمونا» و « موسسه بیولوژیک نس زیونا» وادار کنند.
طبق سند سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) که در نشریه « فارین پالیسی» منتشر شد، ماهواره های جاسوسی آمریکا در سال ۱۹۸۲ از وجود تاسیسات تولید گاز اعصاب و یک انبار نگهداری این تسلیحات در دیمونا پرده برداشته بودند، اما از آنجا که اسرائیل این معاهده را تصویب نکرده، در حال حاضر در معرض بازرسی های بین المللی قرار ندارد.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست نوشت: اسرائیل که خود هم سلاح اتمی و هم شیمیایی دارد، از این مسئله نگران است که سوریه در ازای موافقت با انهدام تسلیحات شیمیایی اش، این شرط را مطرح کند که کل منطقه خاورمیانه از وجود سلاح های کشتار جمعی پاک شود.