به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عراقچی افزود: موفقیتهای دولت منتخب و مردمی عراق در صحنه سیاسی و نیز روند پیروزی های مردم این کشور در زمینه های مختلف داخلی و بین المللی امروز مورد حقد و کینه دشمنان داخلی و خارجی این کشور قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن این اقدامات تروریستی و تسلیت به خانواده های قربانیان، فجایع اخیر عراق را در ادامه حرکتهای دشمنان منطقه ای و بین المللی این کشور و عوامل داخلی آنان و در راستای منافع دشمنان اسلام و وحدت مسلمانان در شرایط حساس کنونی دانست.