به گزارش پ ارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را در بین اعضای شورای حکام آژانس توزیع کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

A. مقدمه

۱. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت بوده که درباره اجرای توافقنامه پادمان های ان پی تی و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران است.

۲. شورای امنیت تایید کرده است که گام های تعیین شده توسط شورای حکام در قطعنامه هایش، برای ایران الزام آور هستند. مفاد مربوطه به قطعنامه های مزبور شورای امنیت طی فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده و بر اساس شرایط این قطعنامه ها اجباری است.

۳. این گزارش تحولات روی داده پس از گزارش قبلی مدیر کل GOV/۲۰۱۳/۲۷ (بیست وهفتم مه ۲۰۱۳) و همچنین موضوعاتی که همچنان باقی مانده را مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش بر زمینه هایی که ایران به تعهدات الزام آور خود به طور کامل پایبند نبوده تمرکز کرده است، تعهداتی که اجرای کامل آن ها برای ایجاد اطمینان بین المللی درباره ماهیت کاملا صلح میز برنامه هسته ای ایران ضروری است.

B. تشریح موضوعات حل نشده

۴. در نوامبر ۲۰۱۱، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ به تصویب درآورد که در میان دیگر موضوعات، تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت وگوها برای حل تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت ها، مواد و افراد در ایران باشد. در این قطعنامه، شورای حکام ایران را فراخوانده است تا به طور جدی و بدون پیش شرط در گفت گوها وارد شده تا اطمینان بین المللی درباره ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران حاصل شود. با توجه به این موضوع، از ژانویه تا اوایل سپتامبر ۲۰۱۲، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۲/۵۰ را به تصویب درآورد که در آن در میان دیگر موضوعات، تصمیم گیری شد که همکاری ایران با درخواست های آژانس که با هدف رفع تمامی موضوعات برجسته، به منظور احیای اعتماد بین المللی به ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ضروری و حیاتی است. شورای حکام همچنین تأکید کرد که ضروری است که ایران هرچه سریعتر رویکرد ساختارمندی برای حل موضوعات برجسته مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش جمع بندی و اجرا کند. که برای گام اول شامل، فراهم آوردن دسترسی آژانس به سایت های مربوطه ای که این سازمان درخواست کرده است، می باشد. از لحاظ این قطعنامه ها، در بین ژانویه ۲۰۱۲ و مه ۲۰۱۳، مقامات ایران و آژانس ۱۰ دوره گفت وگوها در وین و تهران از جمله سفر مدیر کل به تهران در ماه مه ۲۰۱۲ داشته اند. اگر چه، هیچگونه نتایج ملموسی حاصل نشده است.

۵. آژانس موفق نشده است همکاری اساسی با ایران در رفع موضوعات اساسی از جمله موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران آغاز کند. از زمان گزارش پیشین مدیرکل، گفت وگوهای بیشتری با هدف جمع بندی سند رویکرد ساختارمند برگزار نشده است، البته دور دیگری از گفت وگوها برای ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در وین برنامه ریزی شده است.

۶. به منظور احیای اعتماد بین المللی به ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضروری است که رویکرد ساختارمند، آژانس را به انجام راستی آزمایی موثر، قادر سازد، به این مفهوم که آندسته از فعالیت های راستی آزمایی را انجام دهد که برای حمایت از نتایج معتبر و موثق لازم می داند. بنابراین، ضروری است که سند رویکرد ساختارمند به اندازه کافی برای کاهش هرگونه سوء تفاهمات احتمالی آتی بین آژانس و ایران در اجرای رویکرد ساختارمند شفاف باشد. آژانس به ایران تضمین داده است تا نگرانی های امنیتی ایران را در نظربگیرد و آژانس برای وارد کردن مدالیته های سند رویکرد ساختارمندی که این نگرانی ها را برطرف می کند تمایل خود را اعلام کرده است.