به گزارش پارس به نقل از فارس، « جانتورا ساتی بالدیف» نخست وزیر قرقیزستان با ارسال پیامی برای اسحاق جهانگیری، انتصاب وی به سمت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: « اجازه دهید از طرف خود و به نمایندگی از دولت جمهوری قرقیزستان تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به مقام معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران اظهار نمایم. »

وی در ادامه افزوده است: « اطمینان دارم که فعالیت جنابعالی در این مقام مهم باعث بهره برداری همه جانبه از توانمندی های جمهوری قرقیزستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه و تعمیق همکاری های دوجانبه به نفع کشورها و ملت هایمان در آینده خواهد بود. »