به گزارش پ ارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران اعلام کرده ایران تولید سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی اراک را آغاز کرده است.

همچنین گزارش آژانس می افزاید ایران هزار دستگاه سانتریفیوژ غنی سازی را نصب کرده و آماده تست آنهاست.