به گزارش پارس ، جعفر توفیقی درباره اقدامات وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاه احمدی نژاد به مهر، گفت: وزارت علوم برنامه خاصی برای این دانشگاه ندارد و هر درخواستی که از این دانشگاه می رسد طبق روال و ضوابط بررسی و پیگیری می شود.

وی ادامه داد: موسسان دانشگاه جامع بین المللی مطالباتی را که دارند توسط مسئولان وزارت علوم پیگیری و پاسخ خود را دریافت می کنند و ما فعلاً با این دانشگاه مسئله خاصی نداریم.

سرپرست وزارت علوم درباره اقدامات اولیه هیأت موسس دانشگاه جامع بین المللی برای معرفی مکان دانشگاه، اظهار داشت: این گونه موارد را معاونت آموزشی وزارت علوم پیگیری می کند.