به گزارش پارس ، تسنیم به نقل از رویترز؛ استرالیا، رئیس آتی شورای امنیت خواستار اقدام تلافی جویانه علیه سوریه در واکنش به آنچه استفاده از سلاح شیمیایی خوانده بود حتی بدون موافقت سازمان ملل شد.

 

استرالیا که یکی از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می رود روز یکشنبه ریاست این شورا را برعهده خواهد گرفت و به دنبال آن است که اعضا در خصوص سوریه به یک توافق دست پیدا کنند.

 

البته باب کار، وزیر خارجه استرالیا تصریح کرد که استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی اثبات شده است و دنیا باید به این اقدام پاسخ دهد، حتی اگر سازمان ملل به توافقی دراین باره دست نیابند.

 

اولویت ما، اولویت همه که همان اقدام در سایه سازمان ملل است. اما اگر این امکان وجود نداشته باشد  وحشت ناشی از استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردمش در هر شرایطی باید به نوعی پاسخ داده شود.

 

آمریکا و دیگر متحدانش در تلاش برای حمله نظامی علیه سوریه طی چند روز آتی هستند و این می تواند خصمانه ترین اقدام نظامی قدرت های غربی طی دوسال نیم گذشته جنگ داخلی سوریه باشد.