محمد حسن آصفری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست هدف از طرح صیانت از فضای مجازی مدیریت و ساماندهی آن است. متأسفانه سرورهایی که فضای مجازی را در داخل کشور پشتیبانی می‌کنند خارج کشور هستند و مدیریتی بر فعالیت آنها اعمال نمی‌شود. فقدان مدیریت این فضا باعث می‌شود گاهی مطالبی را منتشر کنند که مخالف با منافع کشور و در تعارض با امنیت ملی است.

وی افزود: در طرح صیانت از فضای مجازی تصمیم بر این است که این سرورها مدیریت شوند و پاسخگو عملکرد خود باشند؛ در همین راستا طرحی در مجلس در حال بررسی است به عنوان جزئی از اصل ۸۵ به کمیسیون ویژه‌ای واگذار شده که نمایندگان کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در آن حضور دارند و این طرح را بررسی می‌کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: هدف مجلس فیلتر و یا محدود کردن فضای مجازی نیست؛ این سرورها و برخی سلبریتی ها درآمدهای هنگفتی دارند با وجود اینکه زیرساخت‌های آن در داخل کشور تأمین می‌شود اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

آصفری گفت: مجلس دنبال بیکاری و تعطیل کردن کسب و کارهای مجازی نیست بلکه دنبال ساماندهی درآمد این سرورها است.

وی افزود: کسانی که نسبت به این طرح هجمه‌هایی را وارد می‌کنند یا اصلاً طرح را نخوانده اند و اطلاعی از آن ندارند و یا کسانی هستند که در پازل دشمن بازی می‌کنند و به دنبال این نیستند که قانونی برای اینترنت شکل بگیرد زیرا می‌خواهند از این آب گل آلود ماهی خود را صید کنند.

 

منبع: مهر