کابینه پیشنهادی دولت رئیسی از اول هفته به مجلس معرفی شد. مجلس این هفته در حال بررسی کابینه رئیسی بود. دولت رئیسی از امروز با کابینه جدید کار خود را آغاز می کند. از 19 وزیر پیشنهادی  18 وزیر پیشنهادی دولت رئیسی رای اعتماد گرفتند.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح امروز (پنج شنبه 4 شهریور) در نخستین جلسه دولت سیزدهم، با بیان اینکه مردم باید عدالت در امور و پیشرفت را احساس کند، اظهار داشت: خدمتگزاران به مردم در دولت باید همه تلاش خود را برای حل مشکلات مردم بکار گیرند و در این راه شب و روز نداشته باشند.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه امروز بهترین ملاک برای عدالت اجرای قانون است، گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود و اینکه آیا قانونمداری با انقلابی گری می سازد باید گفت بله.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نظام ولایت فقیه هیچ بن بستی نداریم، گفت: ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی های اداری شویم، انتظار مردم از دولت مسئله مهم و جدی مبارزه با فساد است.

رئیسی در ادامه مقابله با کرونا، مهار گرانی و تأمین معیشت مردم را اولویت های مهم دولت سیزدهم دانست.