آرای کم همتی در انتخابات 1400 با توجه به حمایت مهرعلیزاده و دیگر شخصیت های جریان اصلاح طلب نشان داد که مردم دیگر به سیاست ها و گفتمان اصلاح طلبی اعتقادی ندارند.

در روزهای انتخابات 1400 هر روز اصلاح طلبان بسیاری حامی همتی شده بودند و با رای به وی در انتخابات خیال می کردند مردم نامزد مورد نظر آنها را انتخاب می کنند اما رای اندک همتی نشان از پیام مهم مردم داشت که دیگر باوری به مدیریت و گفتمان آنها ندارند.

گفتمان اصلاح طلبی و لیبرال ها و تکنوکرات ها باعث وضعیت موجود کشور شده و حالا مردم به دنبال تغییر در سیاست های دولت هستند که همین پیام را با رای به رئیسی نشان دادند.

برخی تحلیل گران مانند صادق زیباکلام رأی همتی را به‌مثابه تیر خلاص به شقیقه اصلاح‌طلبان ارزیابی کرده‌اند.

رای اندک همتی نشان داد اگر اصلاح طلبان می خواهند دوباره مورد اقبال مردم قرار گیرند باید بازنگری جدی در گفتمان و عملکرد خود ایجاد کنند و به جای منافع حزبی به منافع مردم بیاندیشند.

اگرچه بسیاری از اصلاح طلبان امروز ضرورت پوست اندازی در این جناح سیاسی را مطرح می کنند که نشان می دهد از سیاستگذاری پدرخوانده های این جریان به شدت گله مند هستند.