اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در ازریابی انتخاب ریاست جمهوری پیش رو و درتشریح علت تخریب برخی از سران اصلاح‌طلب به پارس نیوز گفت: تخریب انتخابات از سوی برخی افراد، پدیده‌ جدیدی نیست و در تمامی ادوار انتخاباتی چه در داخل و چه در خارج کشور دیده شده است. بنابراین مردم با این موضوع به طورکامل آشنا هستند و خود نیز می‌دانند علت این‌گونه تخریبات از سوی معاندین چیست و از کجا نشأت می‌گیرد.

وی افزود: بخش عمده این تخریب ها به دلیل عدم احراز صلاحیت کاندیدای موردنظرشان و احراز صلاحیت دیگر کاندید است. 

شاکری تصریح کرد: روحیه طلب‌کارانه هیچ‌گاه موفق عمل نخواهد کرد. بنابراین کسانی که تلاش می‌کنند با بیان جملات تخریبی ناکارآمدی خود را پوشش دهند، هرگز به اهداف خود نخواهند رسید چراکه عملکردشان بر همگان مبرهن است.

*تخریبات بی‌مایه بر آرمان‌های مردم اثرگذار نیست

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: طی ۴۰ سال گذشته تا به امروز، مردم همواره اثبات کرده‌اند که بر سربزنگاه‌ها، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند و هیچ‌گاه تخریبات بی‌مایه توأم با آرایش پوششی را نمی‌پذیرند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: انتخابات، نمونه بارز یک بزنگاه‌ است و این بار نیز مردم اثبات خواهند کرد که همواره مدافع اسلام و انقلاب اسلامی خواهند بود. 

وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: لازم به ذکر است تا بگوییم، تخریبات تهاجمی هرچند شدید اما اثرگذار نخواهد بود چراکه مردم خود قادر به تشخیص ناکارآمد از کارآمد هستند و می‌دانند در طی این سال‌ها چه کسی با پیروی از قانون، همواره برای آبادانی کشور تلاش کرده است.