رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری اخیر خود با نمایندگان مردم در آغاز سال دوم فعالیت مجلس یازدهم در مورد انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری نکات  مهمی را اظهار کردند که پرداختن به آن به شفافیت فضای موجود کمک شایانی می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رمزگشایی از برخی انتقادات اخیر علیه شورای نگهبان بود.
ایشان انگیزه برخی افراد در ایجاد هجمه ناجوانمردانه علیه شورای محترم نگهبان را انتقام‌جویی از این نهاد عنوان کردند و فرمودند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت.
بایستی در نظر داشت که کلیه رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه‌ای زیر چتر قانون و توسط نهادهای قانونی به مرحله اجرا درمی‌آید. رویدادهایی نظیر انتخابات ریاست جمهوری هم به‌هیچ‌وجه از این قاعده مستثنا نیست. حاکمیت قانون یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است و حمله به نهادهای قانونی کشور که باانگیزه‌های شخصی، گروهی و جناحی صورت می‌گیرد و تداعی‌کننده چیزی جز سودای بی‌محابای قدرت نیست، برخلاف منافع ملی است.
مخالفت تلویحی با شورای محترم نگهبان آن‌هم به دلیل این‌که با توجه به گزارش‌ها، امکانات و آشنایی‌های خود نتوانسته صلاحیت برخی افراد را تشخیص دهد، چراغ سبز نشان دادن به ساختارشکنی است. زیرسؤال بردن نهادهای قانونی کشور بازی در زمین دشمن بوده و گره ای از مسائل، مشکلات و دغدغه‌های واقعی مردم نمی‌گشاید.
رعایت اخلاق سیاسی و اخلاق انتخاباتی از یک‌سو و پایبندی به ارزش‌های نظام اسلامی و منافع ملی از سوی دیگر، دو نکته مهم در مقطع کنونی هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند و رهبری فرزانه انقلاب در این خصوص نکات لازم را یادآور شدند تا به امید خدا و همراهی همیشگی مردم شاهد انتخاباتی پرشور و به‌دوراز حاشیه‌هایی همچون انتخابات اخیرآمریکا باشیم. مطابق فرمایشات رهبری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به‌جای نگاه سلبی به فرآیند انتخابات و تخریب رقبا، باید به نیازهای واقعی مردم نظیر مشکلات معیشتی و ارائه برنامه قابل‌اجرا جهت برون‌رف

 

صدیف بدری

 نماینده مجلس شورای اسلامی