امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز سه شنبه در پیامی خطاب به حسن روحانی همتای ایرانی خود نوشته است: سرافرازم جنابعالی و تمامی مردم ایران را به افتخار سالگرد جشن ملی کشورتان تبریک و شادباش گویم.