محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «پارس نیوز» ضمن اشاره به طرح شفافیت آراء نمایندگان و آخرین وضعیت طرح مذکور بیان کرد: طرح شفافیت آرا از روزی که مجلس تشکیل شد یکی از مطالبات مردمی بود که آرای نمایندگان برای هر موضوعی باید روشن و شفاف باشد که این موضوع هم کاملا درست است.

وی افزود: کسی که به یک نماینده رای داده است تا در مجلس شرکت کند باید که مواضع آن نماینده برایش مشخص باشد.

جوکار تاکید کرد: بنابراین اگر امروز به فردی به عنوان یک کارگذار در نظام ما مثل رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس و یا اعضای شوراها رای داده می شود اصل بر این است که این فرد را می شناسند، کارآمدی او را می دانند و با این نیت به او رای می دهند.

رئیس کمیسیون امورداخلی مجلس یازدهم تاکید کرد: بنابراین در بحث شفافیت آرا به طرح ها و لوایح قانونی باید بحث کارشناسی در نظر گرفته شود و اگر نماینده ای نسبت به یک طرحی کارشناسی نظر بدهد، می تواند از آن به خوبی دفاع کند. اما اگر رای ها پوشیده و مخفی باشد کسی متوجه نمی شود که آن نماینده چه رایی داده است ایا رای او در راستای منافع کشور و مردم بوده است یا در راستای منافع عده ای خاصی!

وی ادامه داد که طرح شفافیت باید در آرای نمایندگان اجرا شود و مردم بتوانند آراء وکلای خود را شفاف ببینند. چرا که چیزی برای پنهان کاری نباید در این موضوع وجود داشته باشد.

جوکار درانتها بیان داشت که امروز این موضوع در مجلس به عنوان یک طرح عادی مطرح شد و فوریت آن تصویب نشد.درنتیجه این طرح در دستور کار می ماند تا نوبت به آن برسد.