به گزارش پارس ، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو بافارس، با اشاره به حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای در انتخابات اخیر اظهار داشت: حداقل انتظار از کسانی که ادعای واهی تقلب در انتخابات سال ۸۸ را داشتند، این است که از مردم و رهبری عذرخواهی کنند.

وی افزود: البته کسانی که ادعای تقلب را داشتند، به چند دسته تقسیم می شوند، عده ای که در آن فضای تبلیغاتی آن دوره تحت تاثیر قرار گرفتند و آن مواضع را داشتند و بعد از گذشت چند ماه سکوت کردند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته برخی چهره های شاخص نیز اتهام واهی تقلب را به نظام وارد کردند که از رهبران آن جریان به حساب می ایند. آنان باید بیایند و از مردم و نظام عذرخواهی کنند و طلب بخشش نه تنها از مردم و نظام، بلکه از خدا داشته باشند.

زاهدی در ادامه تصریح کرد: این افراد در سال ۸۸ با ایجاد فتنه، بسیاری از جوانان بی گناه را به کشتن دادند و اگر فضاسازی آنان وجود نداشت، ما شاهد آن نتایج منفی و تأسف بار نیز نبودیم.