محمد باقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آغاز مجدد فرآیند غنی سازی ۲۰ درصد در توئیتر خود نوشت: «آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد، جایگاه ⁧ایران قوی⁩ و مقتدر را در مواجهه با پیمان‌شکنان احیاء خواهد کرد و قانون‌شکنی را هزینه‌زا خواهد کرد.»

وی در ادامه آورده است:«مهلت بدعهدی و وقت کشی به سر آمده است؛ شکستن تحریم های ظالمانه با تولید قدرت و بی اثر کردن تحریم‌ها، دستور کار کشور است.»

 

 

قالیباف: آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد جایگاه ⁧ایران قوی⁩ و مقتدر را احیا می‌کند