مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در گفت‌وگو با «پارس نیوز» گفت: خوشبختانه ایران اسلامی از ظرفیت های اقتصادی بسیار زیادی در حوزه های مختلف برخوردار است که براساس آن می تواند ضمن خنثی کردن تحریم ها، از فرصت همسایگی با کشورهای مختلف بهره برده و نسبت به افزایش درآمدهای ارزی خود اقدام نماید.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی افزود: خوشبختانه در اطراف ما کشورهایی حضور دارند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و نیز سیاسی با ما قرابت و نزدیکی دارند و این موضوع می تواند در کنار نیازمندی آنها به کالاهای ایرانی شرایطی را فراهم آورد تا بتوانیم با صادرات کالاهای خوب به این کشورها به ارزآوری کشور کمک نماییم.

این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر این نکته که در این زمینه نقش وزارت امور خارجه بسیار حیاتی و مهم است تصریح کرد: اگر دستگاه دیپلماسی در این زمینه فعال عمل کند مطمئن باشید که در همین شرایط تحریم های سخت هم می توان مبادلات تجاری با کشورهای دوست و همسایه د اشت و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش داد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با بیان این نکته که در اطراف ما کشورهایی با ظرفیت بازاری با بیش از 1200 میلیارد قرار دارند و ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت بالقوه به بهترین شکل ممکن بهره ببریم گفت: به عقیده من بخش مهمی از این ناکارآمدی به حوزه دیپلماسی اقتصادی ما باز می گردد که می تواند در صورت اصلاح روابط و تبیین خط مشی مناسب اقتصادی و هماهنگی با دستگاه ای مرتبط در داخل کشور شرایطی را فراهم آورد تا ایران سهم بسزایی از این بازار داشته باشد و اجازه ندهد که کشورهای دیگر بر این بازار مسلط شوند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر وزارت خارجه با همکاری وزارت صمت بتواند این ظرفیت را احیا نماید به طور قطع و یقین تحریم ها بر ما اثری نخواهد گذاشت و از بازار همین کشورهای همسایه می توان کشور را اداره کرد.