محمدرضا احمدی  نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات در کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم درتشریح مهم‌ترین راهبرد کنونی این کمیسیون به پارس‌نیوز اظهار داشت: کمیسیون اصل نود درصدد پیگیری وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی است و طبق پیش‌بینی‌ها، این موضوع هفته آینده در صحن علنی مجلس پس از ارائه گزارش اعلام خواهد شد.»

وی افزود: بسیاری با هدف خرید نهاده‌های دامی ، ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند اما در مسیر خرید نهاده‌ها استفاده نکردند. ضمن اینکه برخی دیگر نهاد‌ه‌های دامی را خریداری، اما به توزیع بین مردم نرساندند.

احمدی تصریح کرد: کمیسیون اصل نود به همکاری اعضای کمیسیون صنایع و اداره کل کمرگات درصدد بررسی و آشکار شدن وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین خاطرنشان کرد: طرح کمیسیون اصل نود با هدف بررسی ارز تخصیص شده است و می‌بایست آشکار شود  چه مقدار از این ارز به خزانه دولت بازگشته و چه‌ مقدار صرف خرید نهاده‌های دامی شده است.

وی افزود: دریافت‌کنندگان ارز باید با بیان نحوه عملکرد خود، درباره ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی  توضیح دهند چراکه بسیاری از آن‌ها نهاده‌های خریداری شده را به دست مردم نرساندند.

نماینده مردم رشت خاطرنشان کرد: کمبود نهاده‌های دامی ضربه‌ای بر پیکره کشاورزی و معیشت کشاورزان است. بنابراین نباید اجازه داد عده‌ای با خیانت خود، این قشر زحمتکش را دچار آسیب معیشتی کنند.