​مجتبی ذوالنوری با اشاره به گره زدن سرنوشت کشور به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: این اقدامی غلطی است نباید اقتصاد را شرطی کنیم چون بایدن و ترامپ هر دو یک رویکرد نسبت به ایران دارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:اهداف آن ها در بر اندازی نظام و اعمال دشمنی علیه مردم  کشورمان یکسان است.

وی افزود: شیوه ها،روش ها و تاکتیک های ترامپ و بایدن متفاوت است براین اساس تفاوت به حدی نیست که  اقتصاد کشور شرطی باشد.