علی شمخانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «رفتار نابخردانه ماکرون در اسلام‌ستیزی علنی نشان از خامی او در سیاست دارد و گرنه در سودای رهبری بر اروپا به اسلام جسارت نمی‌کرد. پیشنهاد می‌کنم بیشتر تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای در حال افول و صهیونیسم رو به اضمحلال دلخوش نباشد.»