حبیب اله دهمرده در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: فقر و بیکاری و مشکلاتی معیشتی مردم به ویژه روستانشینان باعث می‌شود تا آن‌ها به حاشیه شهرها روی بیاورند، چون تمام امکانات خوب در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست در حالی که از روستاییان غافل شده ایم و همین موجب آن شده که آن‌ها به شهرها هجوم بیاورند اما به طور کلی عللی که در سطح خرد زمینه ساز پیدایش و شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی می شود، ضعف برنامه های بخشی مشخص و مؤثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه اقشار کم درآمد در توزیع جغرافیایی مناسب، پیش بینی نشدن فضای مسکونی کافی و مناسب برای اقشار کم درآمد در طرح های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت برای آن ها، دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای اقشار کم درآمد، به ویژه شاغلان بخش غیر رسمی، وجود گروه های نامشروع قدرت و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها، به ویژه در فضای بینابینی شهرها، فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و نبود حمایت و هدایت دولت از خانه سازی خودیار است.

این نماینده مجلس عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان نسبت به عدم توجه مسئولان برای حل معضل حاشیه نشینی این استان انتقاد کرد و گفت: سیستان و بلوچستان یکی از رکوردداران حاشیه‌نشینی در سطح کشور است که طبق آمارهای سال 96 در چهار شهر آن حدود یک میلیون حاشیه‌نشین سکونت دارند و عدم توجه مناسب مسئولان به حل مشکلات حاشیه‌نشینان به یکی از نواقص مهم استان بدل شده است.