با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

کمیسیون قضایی با تصویب هیأت رئیسه و رؤسای شعب و با عضویت ۶ عضو از روز گذشته کار خود را در مجلس آغاز کرده است.