کانال تلگرامی هاون مدیا درباره جنگ جهانی در عصر پهلوی نوشت:  اگر تصاویر تحقیر رئیس جمهور صربستان توسط آمریکاییها را دیده اید بد نیست نگاهی بیندازیم به 6 آذرماه 1322 که روزولت رئیس‌جمهور آمریکا ، چرچیل نخست‌وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی، در سفارت شوروی در تهران دور هم جمع شدند و کنفرانسی رو در مورد اوضاع جنگ جهانی برگزار کردند.

این سه کشور حتی به خودشون زحمت نداده بودند دولت و شاه ایران رو ازین سفر و کنفرانس آگاه کنند.