ابراهیم رضایی که 13 خردادماه در صفحه توئیتر خود نوشته بود، امروز به همراه ده‌ها نماینده طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کردیم تا به عنوان اولین دستور کار تقنینی مجلس یازدهم ، به یکی از اولین مطالبات مردم پاسخی در خور دهیم، شفافیت را یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان دانست و در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: این مسئله سرآغاز اصلاحات ساختاری بوده و در روند تصمیم‌گیری موثر است و در واقع زمینه ساز تحول اساسی در عرصه قانون‌گذاری خواهد بود.

به اذعان وی، مجلس در راس امور است. جمله ای که بارها و بارها شنیده ایم و قطعا تصدیق می کنید مهم ترین رکن هر اجتماعی قانون گذاری آن است، جایی که اصول یک اجتماع پی ریزی می شود و اگر این اصول اشتباه و لغزان باشند هرگز امیدی به بهبود وضع آن جامعه نمیتوان داشت و طرح شفافیت آراء در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته، مبنی بر اینکه آرای نمایندگان به صورت شفاف به مردم عرضه شود. اینکه کدام نماینده به چه طرح هایی رای مثبت به چه طرح هایی رای منفی و به چه طرح هایی اصلا رای نداده است. اینکه یک نماینده چقدر در مجلس فعال بوده است و این فعالیت در چه راستایی بوده است. آیا به طرح های مثبت و سازنده رای مثبت داده است یا منفی یا اساسا در مجلس حضور داشته است یا خیر؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی شفافیت آرای نمایندگان وجود داشته باشد قطعاً به نفع کشور و مردم خواهد بود و مردم بیشتر می‌توانند نماینده خود را ارزیابی کنند، به همین علت طرح شفافیت آرای نمایندگان روز 13 خرداد ماه در مجلس اعلام وصول شد. طراحان این طرح در دلایل تدوین آن تاکید دارند که با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است این طرح تقدیم مجلس شده و بسیار حائز اهمیت است. ضمن اینکه این طرح شامل یک ماده واحده و چند تبصره است.

گفتنی است، هدف اصلی از طرح مذکور، آگاهی مردم و موکلان نمایندگان، از رأی ایشان نسبت به یک طرح یا لایحه و پاسخگو نمودن نماینده نسبت به رأی خود است. لذا صداقت نمایندگان مجلس با آحاد ملت و پاسخگو بودن نسبت به ایشان، هرگز به معنی تفحص یا بازرسی ایشان نیست.