علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم با انتقاد از تعطیلی جلسات علنی مجلس اظهار داشت: جلسات علنی مجلس حتی در دوران موشک‌باران جنگ تحمیلی هم هیچ‌گاه تعطیل نشده بود اما متاسفانه مجلس در روزهای سخت پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری به جای آنکه خانه ملت بوده و نمایندگان آن به عنوان وکیل مردم در کنار ملت باشند، کرونا را بهانه قرار داده و جلسات علنی را تعطیل کردند.

وی افزود: طبق قانون، مجلس متکی به آرای عموم است و برای تشکیل شدن آن حد نصاب می خواهد اما می توانیم با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسات علنی مجلس را هم برگزار کنیم. نیکزاد گفت: در حال حاضر جلسات هیئت دولت و شورای عالی قضایی تشکیل می‌شود لذا جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هم می تواند به مانند آنها و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل شود.

امکانات کافی در سالن اجلاس برای جلسات علنی مجلس مهیاست

منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم تصریح کرد: عده ای می گویند تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیلی بیشتر از اعضای هیئت دولت و شورای عالی قضایی است و امکان تشکیل جلسات آن میسر نیست ولی نمایندگان مجلس اگر عزم و اراده تشکیل جلسات خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند می توانند به سالن اجلاس سران بروند چرا که این ساختمان امکانات بسیار خوبی داشته و پروتکل های بهداشتی را می توان به خوبی در آنجا رعایت کرد.

نیکزاد اظهار داشت: سالن اجلاس سران در دولت آقای احمدی نژاد میزبان ۲۰۰ پادشاه، رئیس جمهور و نخست وزیر برای برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران بود؛ در آن دوران بنده در وزارت راه و شهرسازی حضور داشتم و امکانات کافی در آن جا مهیا شده است و می‌توان پروتکل های بهداشتی را در آنجا رعایت کرد.

برگزاری جلسات علنی مجلس یعنی پارلمان در کنار مردم است

وی گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند با رعایت منطق های متعدد مسئولان بهداشتی کشور، جلسات علنی پارلمان را در سالن اجلاس سران برگزار کنند.

منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: زمانی که مباحث مهمی در کشورمان مانند جهش تولید و مشکلات ناشی از کرونا و ضعف تولید و اقتصاد بر مردم حادث شده است نمایندگان مجلس باید با چند دستور کار مهم جلسات علنی را برگزار کرده و نشان دهند که مجلس در کنار مردم است و بنا دارند گره‌ای از مشکلات ملت و اقتصاد و کشور را حل کنند نه اینکه به بهانه کرونا بگویند جلسات علنی تعطیل است.

وی افزود: تعطیلی مجلس در شرایط سخت فعلی مانند آن است که قوه مقننه نداشته باشیم در حالی که باید در جلسات علنی مجلس مشکلات کشور را رفع کرد.