به گزارش پارس نیوز، علی عسگر عبدالهی دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در الیگودرز با اشاره به انجام اقدامات ابتدایی برای انتخابات مجلس گفت: هسته مرکزی جمعیت در شهر شکل گرفته و دبیر آن مشخص گردید. بعد از ایجاد این هسته مرکزی، جلسات متعددی با هیئت موتلفه، جمنا، جبهه‌پایداری و احزاب انقلابی برگزار شد تا به راهکارهای همسو با یکدیگر برسیم. علاوه بر آن با کاندیداهایی که دارای رویکرد اصولگرایی هستند، جلسات مختلفی برگزار شده و هنوز استمرار دارد تا به اجماع کلی برسیم.

عبدالهی با تاکید بر پیروزی اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس، گفت: جریان اصلاح طلب امیدی به پیروزی خودشان در مجلس ندارند و ناامیدی آنها به نقطه قوتی برای ما تبدیل شده تا از این وضعیت بتوانیم برنامه ریزی صحیحی برای موفقیت خود داشته باشیم.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه جریان اصولگرا در گذشته برنامه‌ریزی مناسبی برای انتخابات نداشته‌اند، تصریح کرد: نیروهای اصلاح طلب انسجام بیشتری در برنامه‌های خود دارند و به همین علت در دوره قبل مجلس موفق بوده‌اند، ولی اصولگرایان در این دوره سعی کرده اند برنامه ریزی منسجم تری داشته باشند تا احتمال پیروزی شان بیشتری شود. در مجموع با توجه به وضعیت فعلی جامعه به نظر می رسد احتمال پیروزی این دوره اصولگرایان بیشتر خواهد بود و ما امیدواریم اصولگرایان سهم بیشتری از کرسی های مجلس را به دست بگیرند.  

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی الیگودرز با اشاره به اهمیت حضور جوانان در انتخابات اضافه کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تاکید بر جوانگرایی داشته‌اند و جمعیت پیشرفت و عدالت، گفتمان نواصولگرایی را مطرح کرده که یکی از محورهای آن نیز توجه به جوانان است، اما انتخاب مدیران با سن بالا همسو با بیانات رهبر انقلاب و نواصولگرایی و خواست مردم نیست.

عبدالهی اظهار کرد: باید از نیروهای جوان در مناصب مختلف استفاده کرد، ضمن اینکه از تجارب افراد با تجربه نیز بهره برد. بسیاری از جایگاه های ما در دست افرادی است که از ابتدای انقلاب در سمت های مختلفی حضور داشته اند و اکنون زمان آن رسیده که سمت های مختلف در اختیار جوانان قرار بگیرد که در گام دوم انقلاب هم مطرح شده است.

وی در پایان سخنانش گفت: مدیران باسابقه می توانند تجارب خود را در اختیار جوانان قرار دهند زیرا خواسته جوان امروز با جوان دیروز متفاوت است. مدیر جوان، فعال و متعهد می تواند جایگزین مدیران با سن بالا شود.