به گزارش پارس به نقل از فارس، جلسه تقدیر و تشکر از معاونین و همچنین برخی از مدیران دبیرخانه جنبش عدم تعهد و دفتر رییس جمهور با حضور اسفندیار رحیم مشایی رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد برگزار شد.

در این جلسه از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط مدیران و معاونان بخش های مختلف این دبیرخانه تشکر و قدردانی صورت گرفت.

این جلسه ظهر امروز در ساختمان سفید نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.