به گزارش پارس به نقل از مهر، محمود احمدی نژاد ظهر امروز یکشنبه در دیدار عدنان منصور، وزیر خارجه لبنان، ملت لبنان را ملتی بزرگ و تاریخ ساز توصیف کرد و گفت: لبنان دارای ملتی هوشمند، بافرهنگ و مقاوم است و در مقاطع مختلف تصمیمات و اقدامات تاریخ سازی انجام داده است.

رییس جمهور با بیان اینکه عزت، کرامت و عدالت به عنوان ارزشهایی که دو ملت ایران و لبنان به دنبال تحقق آن هستند، دشمنان فراوانی دارد، اظهار داشت: ایران و لبنان در مقابل این دشمنان، ایستادگی کرده و هزینه هایی هم پرداخته است ولی در مجموع پیروزی با ما بوده است.

دکتر احمدی نژاد گفت: ملت ایران به مردم و مقاومت لبنان افتخار می کند و همیشه در کنار آنها خواهد بود.

رییس جمهور همچنین با اشاره به تحولات منطقه و به ویژه وضعیت سوریه گفت: دشمنان به دنبال سیطره بر کل منطقه هستند و موضوع سوریه بخشی از سناریوی بزرگ آنها است لذا همه باید هوشیار باشند و فریب بازی دشمن را نخورند.

دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: دشمنان در منطقه ما هیچ کشور قدرتمندی را برنمی تابند آنها فقط رژیم صهیونیستی را می شناسند و حفظ آن برایشان مهم است و از نظر آنها بقیه کشورها باید قربانی شوند.

رییس جمهور با اشاره به وضعیت سوریه بر ضرورت تفاهم و وحدت ملی به عنوان تنها راه حل بهبود شرایط کنونی سوریه تاکید کرد و گفت: خشونت مشکلی را حل نمی کند و باید طرفین با یکدیگر مذاکره و تفاهم کرده و با همدلی و همبستگی، کشورشان را اداره کنند.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم تا در سوریه تفاهم ایجاد شده و مذاکرات آغاز شود و به غیر از این راه حلی وجود ندارد.

رییس جمهور گفت: مطمئن هستم از خلال تحولات منطقه آنچه به نفع ملت های منطقه است بیرون خواهد آمد، صهیونیست ها و حامیانشان تاکنون در هیچ پروژه ای علیه ملت ها موفق نبودند و در حوادث اخیر هم انشا ءالله شکست خواهند خورد، مهم اینست که ملت ها با هم بوده و با هم تلاش کنند.

وزیر خارجه لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت و پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران از مردم و مقاومت لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان عدالت، آزادی و عزت بوده و بر روی موضوع حق ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به مواضع محکم دکتر احمدی نژاد در حمایت از حقوق ملت ها و از جمله ملت لبنان گفت: شما همیشه در قلب مردم لبنان خواهید بود و در خاطرات لبنانی ها باقی خواهید ماند.

وزیر خارجه لبنان همچنین با اشاره به وقایع سوریه گفت: پیامدهای حوادثی که در سوریه در حال وقوع است، محدود به این کشور نخواهد بود و بر کشورهای منطقه اثرگذار خواهد شد و این نگران کننده است.

وی با انتقاد از تصمیم عده ای برای فرستادن سلاح به کسانی که علیه سوریه جنگ می کنند، گفت: معتقدیم گسیل سلاح به سوریه باعث طولانی شدن درگیری و مدت زمان خشونت بوده و نمی تواند به حل مسائل کمک کند اما متاسفانه کسانی، به دنبال این هستند که آتش درگیری در سوریه را شعله ور نگه دارند تا قدرت خود را بر منطقه تحمیل کنند.