به گزارش پارس ، فارس به نقل از المیادین، بار دیگر  خیابان های شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول و آنکارا به عرصه درگیری نیروهای امنیتی با مردم تبدیل شد.

بنابراین گزارش، هزاران نفر در اعتراض به سیاست های اردوغان در قبال اعتراضات مردمی تظاهرات کردند و نیروهای امنیتی نیز با گاز اشک آور و ماشین های آبپاش تلاش کردند تا معترضان را متفرق کنند.

این تظاهرات در حالی برگزار می شود که نیروهای امنیتی یک هفته قبل با ورود به گزی پارک، معترضان را از آنجا بیرون راندن و اکنون کنترل این پارک و میدان تقسیم را در اختیار دارند.

ترکیه از سه هفته قبل پس از تصمیم دولت برای تخریب میدان تاریخی تقسیم در استانبول عرصه اعتراضات مردمی شد و این اعتراضات درپی خشونت های پلیس گسترش یافت به طوری که اکنون با فراگیر شدن این اعتراضات، معترضان خواهان کناره گیری دولت هستند.

فیلم