به گزارش پارس به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: اگر حسن روحانی در این انتخابات رأی نمی آورد، باز هم این موضوع ثابت شده بود که جمهوری اسلامی اهل خیانت نیست.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه مکانیزم انتخابات ما به گونه ای است که امکان تقلب وجود ندارد، افزود: ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ پوچ بود و مطالبه ما این است که مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ باید محاکمه شوند چراکه آبروی نظام را برده اند.

جعفری در ادامه تأکید کرد: اگر ظرفیت ۴۰ میلیونی سال ۸۸ به دلیل کوتاهی عده ای خراب نمی شد، بحث هسته ای کاملاً حل شده بود چراکه همان زمان آمریکا اعلام کرده بود ما آماده کنار آمدن هستیم ولی ضربه سنگینی که نظام خورد، از دست کسانی بود که نظام مظلوم را مورد هجمه قرار دادند.

وی با بیان اینکه مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ هیچ وقت نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند، گفت: خسارتی که در آن زمان وارد شد، قابل جبران نیست و این ادعا جز جنبه جزایی جرم، خساراتی را داشت و باعث شد نظام مردم سالاری دینی زیر سؤال برود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تصریح کرد: مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ تنها نباید عذرخواهی کنند بلکه باید در محکمه دنیا و آخرت و محضر رب الارباب پاسخگو باشند.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: آرزو داریم در دولت جدید افرادی انتخاب شوند که موجبات وصل گروه های داخلی را فراهم کنند و از ستیزه جویی داخلی پرهیز شود همچنین امیدواریم دولت منتخب تعامل بین قوا و استفاده صحیح از نیروها را در پیش بگیرد چراکه مردم از دلهره و مناقشات خسته شده اند و اگر این مناقشات صورت نگیرد، انرژی صرف سازندگی شده و حماسه اقتصادی مد نظر رهبری محقق می شود.