به گزارش پارس نیوز، محسن مهجور، دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت استان قزوین با اشاره به تعامل و همکاری اصولگرایان در این استان گفت: «جمعیت پیشرفت و عدالت با سایر اصولگرایان ارتباط خوبی دارد. 

جلسات منظمی بین اصولگرایان در استان برگزار می‌شود ازجمله جلسات شورای وحدت بین اصولگرایان بین 16 حزبی که استانداری قزوین اجازه فعالیت به آن‌ها را داده است در قالب شورای وحدت همکاری می‌کنند.»

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت استان قزوین با اشاره به برنامه‌ها مجمع سالیانه پیشرفت و عدالت در این استان گفت: «انتخابات مجمع سالانه پیشرفت و عدالت ازجمله برنامه‌های اصلی ما است که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود. قرار است که این انتخابات امسال که مور تایید و رسمیت وزارت کشور است برگزار شود و با حضور کاندیدها تغییراتی در جمعیت و اعضای آن به وجود خواهد آمد.»

وی با اشاره به برنامه‌های جمعیت پیشرفت و عدالت برای انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: «برای انتخابات برنامه‌ای ویژه داریم اما هنوز جلسات جامع و کامل در کل کشور برگزار نشده است ونمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. برای حمایت از کاندیداهای این استان که شامل دو نفر از شهر قزوین و دو نفر از شهرستان‌های این استان هستند برنامه‌ریزی و از گزینه‌های مورد تأیید جمعیت حمایت خواهیم کرد.»

مهجور با اشاره به عضوگیری جمعیت پیشرفت و عدالت در استان قزوین گفت: «مهم‌ترین برنامه جمعیت پیشرفت و عدالت در قزوین عضوگیری است و این برنامه از سوی سایر تشکل‌ها و حزب‌های دیگر در استان دنبال می‌شود که دغدغه جمعیت پیشرفت و عدالت در این استان را هم شامل می‌شود.»

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت استان قزوین با تاکید برجوان‌گرایی و حضور جوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: «این جمعیت بر اساس صحبت‌های دکتر قالیباف در رابطه با نواصولگرایی و حضور جوانان در تصمیمات مهم کشور علاقه‌مند به حضور جوانان در مجلس است. تمرکز اصلی جمعیت ما نیز برای حضور نیروهای جوان و تازه نفس در مجلس است و باید افراد مسن‌تر میدان را برای جوان‌ها خالی کنند جمعیت ما هم در انتخابات مجلس نیروی جوان را به عنوان گزینه در نظر داریم.»

مهجور با اشاره به عمکرد ضعیف مجلس شورای اسلامی در طول این چند سال فعالیت گفت: «از دید و نگاه مردم استان مجلس شورای اسلامی در طول این چند سال عملکرد مثبتی و رضایت بخشی را نداشته است و لازم است برای انتخابات مجلس پیش رو کاندیداهای شایسته‌تری انتخاب شوند.»