به گزارش پارس نیوز، محمدباقر قالیباف در این پیام ویدیویی با اشاره به نامه دو سال قبل خود با موضوع نو اصولگرایی به صورت تلویحی از ساز و کار سیاسی گذشته انتقاد کرد.

او با مقایسه دوران جوانی خود پس از جنگ و تصریح به اعتماد به جوانان در آن دوران تاکید کرد در وضعیت فعلی جوانانی که به دوران میانسالی رسیدند نیز امکان فعالیت موثر در ساختار دولت و حاکمیت ندارند او اعتقاد دارد برای تغییر این مسیر جوانان نباید منتظر دعوت باشند بلکه با تاسی به فرمان رهبر فرزانه انقلاب آتش به اختیار وارد میدان شوند و کار را به دست بگیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین فرصت‌های حضور موثر جوانان را در سرنوشت کشور انتخابات پیش رو می داند و معتقد است که اگر جوانان در این عرصه حضور فعال و موثر نداشته باشند و مطالبه نکنند مجلس نو و کارآمد شکل نخواهد گرفت و در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

قالیباف در ادامه از تمامی جوانان دلسوز انقلابی درخواست کرد افرادی را که شایستگی حضور در مجلس آینده دارند را معرفی کنند و همچنین اگر خودشان را نیز در این زمینه صالح می دانند، در پایگاه اطلاع رسانی www.jahad.net معرفی کنند.

او اعلام کرد که می تواند صدای جوانان باشد و برای تحقق وعده نقش آفرینی واقعی جوانان در انتخابات مجلس تلاش کند.