به گزارش پارس نیوز، 
سیدمحمدمهدی میرباقری درتوئیتری درباره تحقیر انقلاب نوشت: