به گزارش پارس نیوز، 

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور، در گفت‌وگو ی  با بیان اینکه در انتهای هفته جاری فرصت این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال آینده به اتمام می‌رسد، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون 15 روز فرصت دارد تا لایحه بودجه را بررسی کند و اگر این زمان کافی نبود 15 روز دیگر به این زمان اضافه شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تا انتهای هفته جاری کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون به اتمام نمی‌رسد، از هیئت‌رئیسه پارلمان درخواست خواهیم کرد تا از فرصت 15روزه دوم کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال آینده استفاده کنیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس درباره نگرانی دولت از تغییر لایحه بودجه سال 98 کل کشور افزود: نماینده دولت در تمامی جلسات کمیسیون حضور دارد و در انتهای بررسی هر بند یا ماده از لایحه، نظر نمایندگان دولت نیز اخذ و موافقت آنها نیز جلب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت نگرانی چندانی نداشته باشد، چون لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده در کمیسیون چندان تغییر نخواهد کرد.