به گزارش پارس نیوز، 
مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در صفحه شخصی خود توجه به حادثه اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نوشت: «آری! مجرمان بزرگتر حادثه جانسوز دانشگاه آزاد، سیاستمداران سابق و تکنوکرات‌های آموزشی اشغالگرِ زیست‌بومِ تهران تا ارتفاع ۱۸۰۰ متری‌اند!

تفکر مرتجعانه‌ای که در زاهدان سوزاند و در پونک کشتار کرد!»