به گزارش پارس نیوز، 

بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت پنجم آبان سالروز درگذشت زرتشت پیامبر، تاکید کرد: سالروز درگذشت آشو زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی را به کلیه زرتشتیان مهربان کشورمان و "پارسیان" در سایر کشورها تسلیت می گویم. زرتشت بزرگ پایه گذار آیین یکتاپرستی در ایران باستان و منادی و مبلغ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

وی در ادامه آورده است: آئینی که هنوز هم هویت خود را در مهر و دوستی میان انسانهای نیک نهاد و دوری از کینه و رفتارهای اهریمنانه جستجو می کند. جمهوری اسلامی ایران و همه ایرانیان به عنوان کشوری که همواره توانسته است پرچم همزیستی و دوستی میان ادیان مختلف را به عنوان یک الگو و نمونه در این سرزمینِ هماره یکتاپرست بر افراشته دارد، برای برخورداری از این فرهنگ متعالی در جهان پر آشوب و آشفته امروز به خود می بالد.