به گزارش پارس نیوز، 

در جریان سفر مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه چین به تهران، اولین دور گفتگو‌های حقوقی وزارت‌خانه‌های دو کشور برگزار شد.

در جریان این رایزنی‌ها که دو روز به طول می‌انجامد، قرار است طرفین زمینه‌های مشترک همکاری‌های حقوقی فیمابین را مورد شناسایی و تبادل نظر قرار دهند.