به گزارش پارس- یکی از مهمترین بخش هایی که انتظار می رود به زودی تغییرات اساسی در آن ایجاد شود، موسسه مطبوعاتی همشهری است که به واسطه سومدیریت در ۱۶ ماه گذشته روزگار سختی را می گذراند.

به گزارش افکارنیوز، کناره گیری مرتضی حاجی مدیرعامل هفت و چندساله این موسسه که از اولین روز شهرداری محمدعلی نجفی تا زمان انتخاب پیروز حناچی مدیرعامل همشهری بود سبب شده است تا لابی ها و رایزنی های فراوانی برای انتخاب مدیرعامل جدید همشهری آغاز شده است. در اقدامی بیسابقه در تاریخ مطبوعات ایران، مرتضی حاجی بلافاصله بعد از کناره گیری جای محمدمهدی کرباسچی پسرعموی غلامحسین کرباسچی را در هیات مدیره همشهری گرفت و بعد به عنوان رییس هیات مدیره برای محمدمهدی کرباسچی حکم سرپرستی همشهری زد. در روزهای گذشته محمدمهدی کرباسچی با پشتوانه لابی و فشار پسرعموی خود تلاش گسترده ای را برای انتصاب خود به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری آغاز کرده است. روز شنبه هفته جاری نیز با هدف تحت تاثیر قراردادن شهردار تهران نامه ای با امضای برخی کارکنان همشهری جمع آوری شد.

فرد دیگری که در لیست رسانه ای شهردار تهران جای گرفته و برای روابط عمومی شهرداری یا موسسه همشهری لابی می کند عادل مهدی نژاد داماد روغنی ها مدیرعامل موسسه مطبوعاتی دولتی ایران است. وی صرفا به دلیل سفارش شهاب طباطبایی و نسبت فامیلی با مدیر روزنامه ایران در لیست بررسی شهردار تهران قرار گرفته است.

حق شناس عضو شورای شهرتهران که رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهرهم هست لابی گسترده ای را برای انتخاب مدیرمسول بعدی همشهری آغاز کرده است. در یکسال گذشته وی مهمترین چهره در تغییرات مدیریتی همشهری بوده و وضع فعلی موسسه همشهری به نوعی نتیجه تدابیر وی محسوب می شود. مدیرمسول قبلی و فعلی، سردبیران و معاون اداری و مالی موسسه همشهری با نظر مستقیم حق شناس انتخاب شده اند.

در یکسال گذشته مدیران همشهری از وضع مالی خراب و حتی ورشکستگی مالی و بدهی فراوان این موسسه سخن گفته اند. حال مشخص نیست این همه لابی و فشار و عملیات روانی برای تصاحب مدیرعاملی این موسسه برای چیست.

پیروز حناچی پس از دیدار با رهبرانقلاب وعده داد تا از افراد شایسته برای مدیریت بخش های مختلف شهرداری بهره گیرد. انتخاب مدیرعامل موسسه همشهری سنگ محک خوبی برای قضاوت رسانه هاست.