به گزارش پارس ، مهر به نقل از" حریت" چاپ ترکیه نوشت، " گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان گفت نخست وزیر ترکیه سیگنال های اشتباهی در خصوص ناآرامی های اخیر این کشور در داخل و خارج ترکیه می فرستد.

وی تصاویر منتشر شده از میدان تقسیم استانبول را آزار دهنده خواند.

وستروله با صدور بیانیه ای اعلام کرد از نخست وزیر ترکیه انتظار داریم با توسل به استانداردها و ارزش های اروپایی تنشها را تشدید نکند و به دنبال تعامل و گفتگوی سازنده با معترضان باشد.

شب گذشته پلیس ضد شورش ترکیه طی یک درگیری سنگین با معترضان اقدام به اخراج آنها از میدان تقسیم استانبول کرد.