به گزارش پارس نیوز، 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال ماهنامه مثلث پیرامون میزان ساعات کاری و حضور روحانی در محل کار گفته است: من هر روز ایشان را نمی‌بینم، ولی شاهد بوده ام که ایشان صبح زود آمده اند، یعنی جلسه‌ای ۸ صبح بوده، ایشان قبلش در دفترشان بودند. ساعت هشت که ما رفتیم، جلسه شروع شده است. بار‌ها شاهد بوده ایم که ساعت ۹:۳۰ شب که من از دفتر سمت منزل می‌رفتم، ایشان هنوز در دفتر کارشان بوده اند. شاهد بودم که روز جمعه جلسه اضطراری گذاشته شده و ایشان در جلسه حاضر بودند؛ بنابراین این حرف‌ها بی پایه و اساس است. اینکه مثلا ایشان دیر می‌آیند و زود می‌روند. بالاخره کشور باید اداره شود، نمی‌توان با چند ساعت در روز کشور را اداره کرد.